Behandeling van Chronische Pijn

netwerk chronische pijn

Pijn waarschuwt het lichaam voor (dreigende) schade. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak, gaat deze pijn weer over. Pijn kan echter ook chronisch worden. We spreken van chronische pijn, wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan, terwijl de primaire oorzaak van de pijn verdwenen is. Door onderbelasting of overbelasting kunnen vicieuze cirkels ontstaan, die de pijn onderhouden. Ook kan de werking van het zenuwstelsel en de hersenen verstoord raken door chronische pijn.

Netwerk Chronische Pijn

Het Netwerk Chronische Pijn is een landelijk netwerk van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, die in samenspraak met revalidatieartsen en reumatologen een behandelmethodiek (protocol Chronische Pijn) ontwikkeld hebben.

Vanuit dezelfde visie en methode richt de behandeling zich in eerste instantie niet op het wegnemen van de pijn, maar op het leren omgaan met pijn. Hierdoor voert u zelf de regie en kan de kwaliteit van leven verbeteren.